Årskurs 2

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2380 Korrosion och ytskydd
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51011 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50941 6,0 hp 6,0
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50763 6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50755 6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50719 6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50782 6,0 hp 2,0 4,0
MF2046 Produktinnovation
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50361 6,0 hp 6,0
MH2046 Kvantmetallurgi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50728 6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50797 6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50816 6,0 hp 6,0

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50283 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2281 Metal Forming
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50755 6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50719 6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50782 6,0 hp 2,0 4,0
MF2046 Produktinnovation
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50361 6,0 hp 6,0
MH2046 Kvantmetallurgi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50728 6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50797 6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50816 6,0 hp 6,0

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

 

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2045 Energi- och materialhållbarhet 50719 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2
50941 6,0 hp 6,0
MH2051 Cirkulär ekonomi för materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2
50892 7,5 hp 7,5
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2
50782 6,0 hp 2,0 4,0
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2
51014 7,5 hp 7,5
MF2046 Produktinnovation
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2
50361 6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2
50797 6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2
50816 6,0 hp 6,0