Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2019

Spår, industriell materialteknik (IMTA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Spår, materials design (MDNA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

En av kurserna MH2040 och MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Spår, hållbara material (SUMA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

En av kurserna MH2040 och MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri.

En av kurserna MH2048 och MH2049 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.