Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2202 Dynamics of Environmental Systems 7,5 hp Avancerad nivå
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp Avancerad nivå
AE2505 Vattensystem och geografisk information 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2101 Environmental Dynamics/Chemical Processes 7,5 hp Avancerad nivå
AE2103 Environmental Aquatic Chemistry 7,5 hp Avancerad nivå
AE2104 Miljömätning och monitoring 7,5 hp Avancerad nivå
AE2105 Urban hydrologi och klimat 7,5 hp Avancerad nivå
AE2301 Water and Waste Handling 7,5 hp Avancerad nivå
AE2401 Teknisk geologi 7,5 hp Avancerad nivå
AE2503 Miljödata 7,5 hp Avancerad nivå
AE2504 Water Governance 7,5 hp Avancerad nivå
AE2602 Applied Hydrology 7,5 hp Avancerad nivå
AE2609 Hydraulic Engineering Systems 7,5 hp Avancerad nivå
AE2706 Integrerad vattenförvaltning 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2406 Forskningsmetod 3,0 hp Avancerad nivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2106 Projekt i vattensystemteknik 15,0 hp Avancerad nivå