Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmäl diskriminering

Här kan du anmäla till KTH att du blivit utsatt för diskrimering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Du väljer själv om du vill lämna dina kontaktuppgifter i anmälan eller om du vill skicka in en anonym anmälan.

Om anmälan görs anonymt kan dock ingen vidare utredning göras och inga specifika åtgärder vidtas. KTH kan däremot agera genom exempelvis generella och allmänna dialoger, utbildningar och workshops samt informationsspridning om jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsfrågor.

Om du har blivit utsatt för diskriminering, trakasserarier eller kränkande särbehandling kan du även vända dig till din skolas utsedda kontaktperson.

Stöd vid diskriminering och kontaktpersoner

Logga in på kth.se

Du behöver logga in på kth.se för att kunna se och skicka in formulären. Observera att inga uppgifter om ditt KTH-konto lagras när du skickar in formulären, även det anonyma formuläret.

Logga in här

Anmäl diskriminering

Anmälan med kontaktuppgifter

Anonym anmälan