Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om du blir sjuk under studietiden

Om du har studiemedel och blir sjuk är det viktigt att du sjukanmäler dig till Försäkringskassan så snart som möjligt, helst redan första sjukdagen, så att det inte blir problem att få studielån eller studiebidrag via CSN i framtiden. Om du är sjuk längre än 14 dagar krävs läkarintyg.

Försäkringskassan

På Försäkringskassans webbsida hittar du viktig information om vad du som student ska tänka på om du blir sjuk. Där hittar du även kontaktuppgifter till dem om du har ytterligare frågor.

Om du blir sjuk när du studerar (Försäkringskassans hemsida)

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

CSN kan ta hänsyn till att du har varit sjuk, till exempel när de prövar dina studieresultat. På CSN:s hemsida finns mer information om vad som gäller för att få studiemedel vid sjukdom. Där hittar du även kontaktuppgifter till dem om du har ytterligare frågor.

Sjuk (CSN:s hemsida)

Studenthälsa.se

På Studenthälsa.nu hittar du samlad information om vad som kan vara bra att tänka på.

Om du blir sjuk (Studenthälsa.se)

Försäkring vid olycksfall

Som studerande vid svenskt universitet eller högskola täcks du av en personskadeförsäkring. Den gäller om du blir skadad under skoltid och under resa till och från skolan. Försäkringen är gratis för dig som student.

Personskadeförsäkringen

Om du är sjuk under en längre tid

Om du vet att du kommer att vara sjuk en längre tid, kontakta din programstudievägledare .