Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbarhetsaspekten i fokus

SEI Stockholm Environment Institute

Porträttbild kvinna
Eileen Torres Morales
Publicerad 2023-11-02

På SEI, Stockholm Environment Institute, har man lång erfarenhet av att framgångsrikt jobba med exjobbare från KTH. I fokus ligger hållbarhets- och utvecklingsfrågor, något som många KTH-studenter brinner för.

Eileen Torres Morales gjorde sitt exjobb på SEI hösten 2022 och är idag anställd på SEI som forskare inom Energy and Industry Transitions.

Det var bland annat SEI:s motto "brobyggande mellan vetenskap och politik" som lockade Eileen till SEI, då det också överensstämde med hennes utbildningsbakgrund. Hon har en mastersexamen med fokus på hållbar energiteknik, särskilt inriktad på energisystemets policy och förvaltning från KTH.

Att SEI är ett erkänt forskningsinstitut med högkvalificerade experter inom olika miljö- och utvecklingsutmaningar och möjligheten att arbeta med och lära av dessa experter bidrog också.

- Jag var också särskilt fascinerad av det faktum att SEI är en global organisation och har ett centrum för Latinamerika baserat i min hemstad Bogotá, Colombia, säger Eileen.

Tips om exjobb

Eileen kom först i kontakt med SEI i ett kursprojekt under sin första termin på KTH, där hon använde programvaran LEAP, Low Emissions Analysis Platform, utvecklad av SEI. Programvaran väckte hennes intresse för organisationen och när hon utforskade SEI:s webbplats upptäckte hon deras praktikprogram.

- Jag ansökte om praktikplats 2020 och 2021 och fick min första intervju sommaren 2021. Jag blev inte vald men fortsatte att försöka med målet att göra mitt examensarbete hos SEI, berättar Eileen.

Under exjobbsdagen som arrangeras av KTH, IVL och SEI varje höst träffade Eileen den person som senare skulle bli hennes handledare. Eileen fick höra om det långsiktiga samarbetet mellan KTH och SEI och om ett examensprojekt som fanns tillgängligt vid avdelningen för energisystem på KTH.

Bra samarbete med KTH-studenter

Porträttbild på kvinna
Maria Xylia

Maria Xylia, seniorforskare på SEI och affilierad fakultet till energiteknik på KTH, berättar att de har bra erfarenheter av att samarbeta med KTH-studenter som gör sitt examensarbete hos dem. KTH-studenter har interdisciplinärt intresse och kan använda många olika metoder för att utföra projekt. Exjobbarna blir en del av våra grupper och samarbetar med SEI-kollegor vid behov, berättar Maria.

- Det har varit väldigt givande att få dessa nya perspektiv i våra projekt. Det kan vara allt från nya metoder eller verktyg till kontakter med lokala aktörer och idéer kring kommunicering av våra forskningsresultat, säger Maria.

Utöver exjobbsdagen deltar SEI på övriga KTH-event för att presentera sina exjobb och karriärmöjligheter.

- Vi satsar också mycket på att dela exjobbsannonser genom sociala medier och via KTH Exjobbportal. Vi är också i dialog med programansvariga på KTH i de ämnesområden som ligger närmare SEI:s intresseområde.

Text: Malin Nordin Bartlett