Till innehåll på sidan

Lämna klagomål på dina studier

Här kan du skicka in klagomål på dina studier eller studiemiljö.

När du skickar in dina svar vidarebefordras de till KTH:s ärendehanteringssystem där ditt ärende blir registrerat. Samordnare för klagomålshanteringen kommer att tilldelas ärendet.

Beroende på vad ärendet gäller kan det skickas vidare till berörd skola eller annan funktion inom KTH. Vid behov kommer handläggaren att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter.

Logga in på kth.se

Du behöver logga in på kth.se för att kunna se och skicka in formuläret.

Logga in här

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-08-23