Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vision och övergripande mål

KTH har gemensamma mål och strategiska inriktningar, som anges i bland annat KTH:s vision och övergripande mål 2024-2028. Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under universitetsstyrelsen, som är KTH:s högsta beslutande organ.

KTH:s organisation

Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under universitetsstyrelsen, som är KTH:s högsta beslutande organ.

KTH:s organisation (kth.se)

Rektor (kth.se)

Vision och övergripande mål

KTH har en vision och övergripande mål för perioden 2024-2028. Du kan ta del av visionen i sin helhet på KTH:s intranät. 

Vision och övergripande mål 2024-2028 (intra.kth.se)

Vision 2024-2028

Vi tar ledningen för en hållbar samhällsutveckling

KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Framväxta i en av världens mest dynamiska städer utgör vi en samlande kraft internationellt för att hitta lösningar på globala utmaningar. Vi attraherar talanger från hela världen och vår mångfald är en styrka. Tillsammans får vi idéer att bli verklighet. Vår akademiska frihet och våra principer om öppenhet och transparens är grundläggande för kunskapsutveckling och demokrati. Vi är modiga, kreativa och ansvarstagande, drivna av att möjliggöra ett hållbart och jämställt samhälle.