Till innehåll på sidan

Öppen utlysning för två post doc-tjänster med koppling till Climate Action Centre

Publicerad 2022-03-28

Nu utlyser vi två tvååriga post doc-tjänster gällande digitaliseringens miljöpåverkan baserat på livscykelanalys. Tjänsterna är ett samarbete mellan KTH Climate Action Centre, KTH Digital Futures och Ericsson.

De två nya post doc-tjänsterna innebär både självständig forskning och samarbete med andra forskare och aktörer med olika roller inom digitalisering, främst från akademi och företag. Målsättningen är att öka kunskaperna om direkta och indirekta effekter av digitalisering.

Genom samarbetet med Ericsson innebär tjänsterna god tillgång till data. De erbjuder även en chans att få vara en viktig del av KTH:s arbete med digitalisering och klimatfrågor, i samarbete med flera olika avdelningar inom KTH.

Tjänsterna kommer vara placerade hos SEED-institutionen med Göran Finnveden: Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering (SEED)

Sista ansökningsdatum: 2 maj 2022

Mer information om tjänsterna: Postdoc in Environmental impacts of digitalization based on LCA

www.digitalfutures.kth.se