Till innehåll på sidan

Digitaliseringens roll i uppnåendet av klimatmålen

Workshop participants from KTH Climate Action Centre and Digital Futures.
Workshop participants from KTH Climate Action Centre and Digital Futures.
Publicerad 2022-03-11

KTH Climate Action Centre har hållit i sin första workshop i samarbete med det tvärdisciplinära forskningscentrumet Digital Futures. Workshopen handlade om hur digitalisering kan hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna och uppnå de globala hållbarhetsmålen.

”The role of digitalization in achieving the climate goals” är den första i en serie tvärdisciplinära workshops på temat climate action som kommer äga rum under 2022. Bland workshopens deltagare fanns representanter från KTH, Ericsson, IVL, SEI, IBM, EcoDataCenter och Klarna.

Den viktigaste frågan under workshopen var hur digitaliseringen kan bidra till att uppnå klimatmålen. Både vad gäller hur information om nya klimatlösningar sprids och hur den teknik som krävs för digitaliseringen kan gå mot klimatneutral produktion och användning.

Metoderna för att uppnå klimatmålen är lika omfattande som digitaliseringen själv. Ambitioner bland de närvarande vid workshopen var bland annat noll växthusgasutsläpp genom hela produktionskedjan och att skapa data med kartläggning av globala handelskedjor som kan hjälpa till att hitta källan till våra växthusgasutsläpp.

KTH Climate Action Centre planerar nu samarbeten och liknande möten med andra klimatintresserade organisationer, alla i riktning mot att uppnå FN:s klimatmål.

– Digitaliseringen fokuserar på kraft, inte riktning. Climate Action Centre är riktningen, säger Mattias Höjer, medlem i Strategic Research Committee, Digital Futures.