Hoppa till innehåll

Ansvarsfull internationalisering är vägen fram

I takt med globaliseringen har världen krympt. Samtidigt har den blivit mer komplex i likhet med de samhällsutmaningar vi alla står inför. Som universitet är det självklart att värna öppenhet och internationalisering inom forskning och utbildning. Men på ett ansvarsfullt sätt.

Internationella samarbeten inom forskning och utbildning samt utbyte av kunskap över såväl nations- som disciplingränserna är inte bara oerhört stimulerande och spännande – de är nödvändiga.

Men det är viktigt att inte vara blåögd inför auktoritära regimers maktfullkomlighet eller blunda för det spända geopolitiska läget i världen. Kunskap och forskning kan hamna i fel händer eller användas med andra, till exempel militära, avsikter. Botemedlet mot detta är kunskap om landet och regionen, en omsorgsfull kontroll av eventuella risker och ett gott omdöme vilket underlättar analys och avväganden kring olika internationella samarbeten.

Balansgången är inte enkel och aspekterna av det vi kallar ansvarsfull internationalisering är viktiga att hela tiden ha med sig i arbetet på alla nivåer inom ett universitet.

Ska vi samarbeta eller ha utbyte med det landet eller den regimen? Ibland är det rimligt att stoppa samarbeten men ofta kan också öppenhet kanske stärka demokratin på lång sikt i ett land där det är en bristvara. Eller i alla fall öppna för det på individnivå – där vi har mycket att lära av varandra med olika utgångspunkter och ibland också världsbild. Här är det också viktigt att skilja på nation och individ. Den forskarstudent som kommer hit kan inte lastas för vilken regim hon eller han vuxit upp i. Ansvarsfull internationalisering innebär därför också att stötta forskare i länder där det är svårt att bedriva fri och oberoende forskning och utbildning.

Lika självklart är det för KTH att vi värnar alla våra studenter, forskare och medarbetare oavsett vilket land eller bakgrund de kommer ifrån.