Hoppa till innehåll

Olika bakgrund är vägen framåt

Vem är den typiska KTH-studenten? Den frågan får jag ibland och svaret bli alltmer uppenbart: Det är olika.

För ungefär en månad sedan fick jag möjlighet att vara med vid ett mottagningsinternat, där de som arbetar med att möta alla studenter som ska börja på KTH i höst, fick delta i workshops och föreläsningar under rubriken Ledarskap, hållbarhet och inkluderande mottagning.

Jag är övertygad om att KTH genom Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och samarbetet med bland annat KTH:s Education Office har en i särklass bra och relevant mottagning för att alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Grundtanken är att oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller vilken bakgrund du har så är du välkommen till KTH.

Gamla tiders skräckhistorier kring nollning och andra initiationsriter till högre utbildning känns tack och lov mycket avlägsna. Då syftade nollningen till att stöpa om och ”rena” de nya studenterna så de blev”riktiga” studenter. De skulle inordnas i systemet.

I dag är det precis tvärtom där olikheter bejakas. Detta går också hand i hand med synen på och vikten av breddad rekrytering. Jag hoppas att de nya studenterna känner sig välkomna till campus och att de får en fin introduktion till studierna och studentlivet.

Fortfarande är den sociala snedrekryteringen till högskolan betydande och Sverige går miste om en rad talanger. Att locka nya grupper av studenter att läsa är fortfarande en ständigt prioriterad fråga. Det är inte bara en rättvisefråga för individen utan just en fråga om kvalitet, samhällsnytta och delaktighet i samhällsutvecklingen.

För KTH:s del är en bredare rekrytering avgörande då ingenjörsyrket fortfarande är mansdominerat. Vi riskerar att gå miste om både talanger och viktiga perspektiv om vi inte lyckas vara relevanta och intressanta för bredare grupper i samhället. Samhällsutmaningarna kräver delaktighet från hela samhället för att kunna lösas och universiteten är en del i att engagera alla för det viktiga framtidsarbetet.