Hoppa till innehåll

GDH, MFS och utbytesstudier – vad är vad?

Som jag nämnde i mitt första inlägg ska jag genomföra MFS och GDH, vilket är två olika typer av utbytes-”program” som KTH erbjuder. Jag tycker själv att det har varit svårt att förstå vad dessa är och hitta information så jag tänkte förklara vad dessa innebär så som jag har förstått det.

MFS, Minor Field Studies, är ett stipendie som kan sökas av KTH-studenter för att få genomföra en fältstudie. Detta görs i samband med att studenten skriver masterexamensarbete(MEX) eller kandidatexamensarbete(KEX). För att få göra ett MFS behövs ett projekt som kan genomföras som ett MEX/KEX och det måste göras i ett låg-/medelinkomstland samt kunna kopplas till de globala målen. Projektet kan man komma på själv eller så kan man hoppa in i ett pågående projekt, exempelvis har KTH ibland förslag på färdiga projekt man kan söka som ett MFS. Vanligt är i alla fall att man hittar ett företag, en organisation eller en institution i värdlandet och tillsammans försöker komma på ett projekt som gynnar båda parter och ibland finns redan pågående projekt som man kan vara en del av. När man sedan har hittat ett projekt och ska genomföra det kan man antingen göra en del här i Sverige och sen åka på fältstudie(vanligt för KEX) eller så kan man skriva hela arbetet på distans i värdlandet(mer vanligt för MEX). Det enda kravet är att studenten måste vara på plats i värdlandet i minst 8 sammanhängande veckor. Tyvärr kommer MFS uppdateras tills läsåret 2023/2024 och bara heta KTH Field Studies(FS). Upplägget är samma men alla detaljer är inte spikade och jag har för mig att stipendiet kommer vara på 15 000kr. Mer info skulle komma till hösten 2023 eftersom det är då ansökan görs.

GDH, Global Development Hub, är en färdig kurs som ges på utbytesuniversitetet. Denna kurs kan man antingen kombinera med KEX och/eller andra kurser på universitet eller så kan man göra MEX via GDH enligt deras hemsida på KTH. KTH erbjuder också olika kurser inom GDH för studenter från utbytesuniversiteten som kan komma hit en termin. KTH har utbyte med Kenya, Botswana och Tanzania inom GDH-verksamheten. Dock är det viktigt att tänka på att den obligatoriska ”GDH-kursen” inte kan tillgodoräknas inom alla program och därför måste man kolla med programansvarige vad som gäller för just ditt program. Ansökan görs också på hösten inför vårterminen. Vi fick inte något stipendium via detta men det kan komma att ändras så kolla vad som gäller för ditt läsår. Annars finns det ofta bidrag att söka någonstans, inom KTH, Sveriges ingenjörer mm.

Utbytesstudier är nog det som alla tänker på när man tänker på ett utbyte. Du söker upp vilka universitet din skola på KTH har utbyten med och försöker hitta ett universitet som har kurser som matchar någorlunda med din studieplan. Görs vanligtvis år 4 eller 5 men det finns studenter som åkt redan år 3 också och kan vara både hösttermin eller vårtermin beroende vad som passar med din studieplan. Här kan man åka lite varsomhelst och inte bara till låg/medelinkomstländer. Ansökan görs också på hösten för kommande läsår.

Jag genomför alltså en kombination av GDH och MFS där jag kommer läsa den obligatoriska GDH-kursen på Strathmore i Nairobi och samtidigt skriva mitt KEX i samarbete med en organisation i staden.

 

OBS!

Detta är min tolkning av utbytesprogrammen, det bästa är att läsa själv vad som gäller. Jag länkar till KTHs hemsida där man kan läsa mer; https://www.kth.se/student/studier/utlandsstudier/studera-i-utveckling

 

Hallå där! Jag heter Ida och under våren/sommaren ska jag iväg till Kenya på MFS och GDH!