Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan AE1801 ( HT 2012 - )

Kurs-PM AE1801 HT 2021-1

Kursanalys: 2021-11-15

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jon Petter Gustafsson

Jon Petter Gustafsson

3

PRO1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

66.7 %

Inga

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2021-11-15

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan AE1801 ( HT 2012 - )

Kurs-PM AE1801 HT 2020-1

Kursanalys: 2020-11-27

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jon Petter Gustafsson

Jon Petter Gustafsson

3

PRO1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

100 % *

Inga, förutom diverse Corona-anpassningar av bl.a. laboration

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2020-11-27

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Kursplan AE1801 ( HT 2012 - )

Kurs-PM AE1801 HT 2019-1

Kursanalys: 2019-11-18

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jon Petter Gustafsson

Jon Petter Gustafsson

7

PRO1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

28.6 % *

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-11-18

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2018

Kursplan AE1801 ( HT 2012 - )

Kurs-PM AE1801 HT 2018-1

Kursanalys: 2019-11-08

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jon Petter Gustafsson

Jon Petter Gustafsson

12

PRO1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

83.3 % *

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-11-08

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2017

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top