Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2020

Autumn 2020-1 ( Start date 24/08/2020, English )

Kursplan AG2809 ( HT 2019 - )Kurs-PM AG2809 HT 2020-51722Kursanalys: 2021-11-16
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Sara Borgström

Mattias Höjer

20

LER1 (1.5) P, F

PRO2 (10.5) A, B, C, D, E, FX, F

SEM2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

100 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2021-11-16

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Autumn 2019-1 ( Start date 26/08/2019, English )

Kursplan AG2809 ( HT 2019 - )Kurs-PM AG2809 HT 2019-50646Kursanalys: 2020-03-12
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Sara Borgström

Sara Borgström

3

LER1 (1.5) P, F

PRO2 (10.5) A, B, C, D, E, FX, F

SEM2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

100 % *

The grading scale for the Learning reflection (LER1) was changed from A-F to pass/fail. The instructions for the Litteratur assignment was revised for improved clarity.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2020-03-12

Senaste ändrad

2020-03-12

Kommentar till gjorda ändringar

Misunderstood the unit for the results presentation.

2018

Autumn 2018-1 ( Start date 27/08/2018, English )

Kursplan AG2809 ( HT 2016 - VT 2019 )Kurs-PM AG2809 HT 2018-50452Kursanalys: 2019-08-19
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Sara Borgström

Sara Borgström

9 *

LER1 (1.5) P, F

PRO2 (10.5) A, B, C, D, E, FX, F

SEM2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

89 % *

The course was this year given without collaboration with other SUPD project courses which implied changes in the course design. The student group was rather small which also caused minor changes. The major changes were clarifications of assignments and grading criteria.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2019-08-19

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2017

Autumn 2017-1 ( Start date 28/08/2017, English )

Kursplan AG2809 ( HT 2016 - VT 2019 )Kurs-PM AG2809 HT 2017-50365Kursanalys: 2019-08-19
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Sara Borgström

Sara Borgström

11 *

PRO1 (7.5) A, B, C, D, E, FX, F

SEM1 (5.0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2.5) A, B, C, D, E, FX, F

100 % *

The course had a new leadership so no major changes were made. However, the course is by its nature very flexible and adapts to the cases studied, the student's interests and needs to fulfil the learning objectives, which opens for changes during the semester.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2019-08-19

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering