Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2020

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2019

HT 2019-1 ( Startdatum 2019-08-26, Svenska )

Kursplan AI1170 ( HT 2019 - VT 2020 )Kurs-PM AI1170 HT 2019-50614Kursanalys: 2021-05-04
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Andreas Fili

Kent Eriksson

49

INL1 (3,0) P, F

NÄR1 (1,5) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

89.8 %

Den inledande övningen är individuell och har ändrats till en faktisk marknadsanalys (dvs att söka empiri kring ett företag). Detta innebär att alla övar sin färdighet att söka litteratur inför examensarbetet och progressionen förstärks mellan kurserna i årskurs 3. Kurslitteraturen har kompletterats med 8 artiklar/bokutdrag. Examinationens koppling till kursinnehållet har förtydligats från föregående år, bland annat har tentamen designats mer som en marknadsplan. Gästföreläsare från fastighetsbolag samt mäklare.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-05-04

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2018

HT 2018-1 ( Startdatum 2018-08-27, Svenska )

Kursplan AI1170 ( HT 2017 - VT 2019 )Kurs-PM AI1170 HT 2018-50505Kursanalys: 2020-03-02
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Andreas Fili

Kent Eriksson

45

INL1 (3,0) P, F

NÄR1 (1,5) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

77.8 % *

Studenterna styrs till att skriva en allt tydligare marknadsplan. Den inledande övningen är en övning i att söka information om hur en marknadsanalys går till. Det avslutande seminariet är en heldag då alla grupper ska deltaga och lyssna på varandra.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-03-02

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering