Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI1170 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Marknadsföringsteori, tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring, entreprenöriell marknadsföring, marknadsanalys, marknadsplaner.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom marknadsföring och marknadsanalys
  • Tillämpa grundläggande teorier och begrepp inom marknadsföring och marknadsanalys

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurs:

AI1126 Samhällsbyggnadsprocessen, för (TFOFK)

AI1127 Fastighetsutvecklingens och fastighetsförmedlingens grunder, för (TFAFK)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Seminarieuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Seminarieuppgift (INL1)3,0, betyg Godkänd
Närvaro (NÄR1)1,5, betyg Godkänd
Tentamen (TEN1)3,0, betyg A-E

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kent Eriksson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1170

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kursansvarig Anna Broback abroback@kth.se