Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2020

Course syllabus EN2720 ( Spring 2019 - Spring 2021 )

No course memo added

Course analysis: 19/01/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Pontus Johnson

Pontus Johnson

204

INL1 (0.5) A, B, C, D, E, FX, F

PROA (7.0) A, B, C, D, E, FX, F

82.4 %

Sedan tidigare kursanalys har det införts ett nytt sätt för studenterna att diskutera kursen och ställa frågor. Det sker nu via ett forum på StackOverflow där totalt 295 studenter skapade konton för att ställa eller svara på frågor. Det har även införts ett logganalysverktyg för att bättre förstå hur studenterna agerar i cybermiljön. Verktyget rapporterar även om beteenden som kan tyda på fusk. Vidare har det förtydligats på Canvas hur kursens lärarändamål är kopplade till de olika delmomenten.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

No information inserted

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/19/2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2018

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2017

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top