Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

Spring 2023-60585 ( Start date 13 Mar 2023, English )

Course syllabus LH216V ( Autumn 2020 - )Course memo LH216V Spring 2023-60585Course analysis: 10 Mar 2024
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

18 *

INL1 (1.5) P, F

80 % *

The first meeting has been extended 45 minutes, and the presentation by Hans Havtun has been moved from the second to the first meeting. An extra voluntary meeting is inserted between meeting 2 and the final meeting where a course participant who submit a draft of assignment 2 can receive feedback both from peers and teachers. The course memo can be found in the course room at the end of the Syllabus page.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

10 Mar 2024

Last time changed

No changes since first published.

2022

HT 2022-1 ( Startdatum 2022-11-10, Svenska )

Course syllabus LH216V ( Autumn 2020 - )Course memo LH216V HT 2022-50864Course analysis: 16 Mar 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

4

INL1 (1,5) P, F

100 % *

Kursträff 1 och 2 har gjorts 15 minuter längre. Presentationen om studenternas perspektiv har flyttats till träff 2 så att den kan påverka inlämningsuppgift 2. Kriterierna för inlämningsuppgift 2 har gjorts mer detaljerade. En frivillig inlämning av en preliminär version av inlämningsuppgift 2 har lagts in så att det går att få kamratåterkoppling på den innan man gör sin slutinlämning.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

16 Mar 2023

Last time changed

No changes since first published.

Spring 2022-1 ( Start date 21/03/2022, English )

Course syllabus LH216V ( Autumn 2020 - )Course memo LH216V Spring 2022-60411Course analysis: 24 Oct 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

13

INL1 (1.5) P, F

76.9 % *

1. Use a comment field in the criteria matrix in the final assignment to explain why the criterion was not met. 2. Adapt the course to a hybrid format, so that it will be possible to participate both physically (which we prefer) and on-line.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

24 Oct 2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

Spring 2021-1 ( Start date 22/03/2021, English )

Course syllabus LH216V ( Autumn 2020 - )Course memo LH216V Spring 2021-60559Course analysis: 13 Mar 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

21

INL1 (1.5) P, F

76.2 % *

1. The Canvas course room had a new structure, based on a student survey. 2. In meeting 1, we pointed out more clearly that written exams graded using points and grade thresholds expressed by points should not be used, and explain why this is not in agreement with the KTH regulations. 3. In meeting 2, relevant parts of the new KTH guideline on course syllabus, grading system and examination were presented. The different deadlines for changing the ILOs and the grading criteria were emphasized.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

13 Mar 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

HT 2020-1 ( Startdatum 2020-10-20, Svenska )

Course syllabus LH216V ( Autumn 2020 - )Course memo LH216V Autumn 2020-52052Course analysis: 13 Feb 2021
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

6

INL1 (1,5) P, F

100 % *

* KTH:s nya riktlinjer för examination och regler för när under året som lärandemål och betygskriterier kan ändras ingår nu i träff 2. * Under träff 1 påpekas tydligare att poänggränser baserade på den totala tentapoängen i allmänhet inte kan användas för att sätta målrelaterade betyg i enlighet med KTH:s regler. * Lärandemålen för LH216V har uppdaterats för att överensstämma med kursens betygskriterier. * Kursrummet har fått en ny struktur. * Alla kursdeltagare erbjuds individuell handledning i utformning av examination under kursens gång. * Skriften "Råd till KTH-lärare som inför målrelaterade betygskriterier" har uppdaterats.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

15 Feb 2021

Last time changed

15 Mar 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigerad kursanalys uppladdad.

Spring 2020-1 ( Start date 16/03/2020, English )

Course syllabus LH216V ( Spring 2019 - Spring 2020 )Course memo LH216V Spring 2020-61052Course analysis: 14 Jul 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

14 *

INL1 (1.5) P, F

50 % *

* The course is given at distance using online tools (Zoom, Canvas, Peergrade). * The presentation of the students' perspective has been moved from meeting 2 to meeting 3, since some former course participants thought that meeting 2 was a bit rushed. * Chapter 11 and 12 from the famous book by Biggs&Tang have been included in the course reading.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

14 Jul 2020

Last time changed

No changes since first published.

2019

Autumn 2019-1 ( Start date 05/11/2019, English )

Course syllabus LH216V ( Spring 2019 - Spring 2020 )Course memo LH216V Autumn 2019-50636Course analysis: 25 Mar 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

13 *

INL1 (1.5) P, F

80 % *

Modifierade betygskriterier för kursen. Deadline för komplettering har tydliggjorts. Hans Havtun ersatte Ida på kursen.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

25 Mar 2020

Last time changed

No changes since first published.

VT 2019-1 ( Startdatum 2019-04-08, Svenska )

Course syllabus LH216V ( Spring 2019 - Spring 2020 )Course memo LH216V Spring 2019-61102Course analysis: 1 Nov 2019
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

16 *

INL1 (1,5) P, F

44 % *

En formativ quiz på begrepp i kursen har införts efter första träffen. Vi informerar tidigare om att man ska be om återkoppling på ens kriterier från en student till inlämning 2. Vi ger en läsuppgift (från kursboken) också till träff 2. Kursdata (kurskod, kurskod, poäng, antal studenter) ska ingå i inlämning 1. Fler exempel på betygskriterier har lagts till på KTH-betygskriteriesidan.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

1 Nov 2019

Last time changed

No changes since first published.

Spring 2019-2 ( Start date 21/01/2019, English )

Course syllabus LH216V ( Spring 2019 - Spring 2020 )Course memo LH216V Spring 2019-61212Course analysis: 14 Jul 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

15

INL1 (1.5) P, F

80 % *

Uppgift 2 utvidgad med reflektion om hur kriterierna ska användas i undervisningen och med återkoppling från en student.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

14 Jul 2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

HT 2018-2 ( Startdatum 2018-10-22, Svenska )

Course syllabus LH216V ( Autumn 2013 - Autumn 2018 )Course memo LH216V Autumn 2018-51302Course analysis: 14 Jul 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

13

INL1 (1,5) P, F

92 % *

Kamratgranskningen av betygskriterieutkasten genomförs med systemet Peergrade.io och ska utföras före andra träffen. Kraven på båda inlämningarna och på kamratgranskningen görs tydligare. Det stora betygskriterieexemplet vid första träffen uppdateras och görs tydligare. Ett index till listan med KTH-exempel på betygskriterier tas fram, så att det ska bli enklare att hitta det exempel man behöver. Delandet av betygskriterieidéer vid tredje träffen struktureras och planeras. En presentation om hur man arbetar med betygskriterier i sin kurs så att det stödjer lärandet tas fram till andra träffen.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

14 Jul 2020

Last time changed

No changes since first published.

Eng ( Start date 26/03/2018, English )

Course syllabus LH216V ( Autumn 2013 - Autumn 2018 )Course memo LH216V Spring 2018-61109Course analysis: 14 Jul 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

21

INL1 (1.5) P, F

86 % *

The deadline for assignment 1a has been moved to one week before the second meeting, so that there will be time for looking at the peers' hand-ins before the meeting. A preparatory assignment - to inspect and modify the ILOs - has been added before meeting 1.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

14 Jul 2020

Last time changed

No changes since first published.

2017

Eng (per 2) ( Start date 02/10/2017, English )

Course syllabus LH216V ( Autumn 2013 - Autumn 2018 )Course memo LH216V Autumn 2017-51303Course analysis: 27 Mar 2018
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

17

INL1 (1.5) P, F

65 % *

The requirements of assignment 2 have been clarified and pointed out. A list of the key concepts in Swedish and English has been adde

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

1 Nov 2019

Last time changed

14 Jul 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kurs-PM tillagt.

Eng (per 4) ( Start date 20/03/2017, English )

Course syllabus LH216V ( Autumn 2013 - Autumn 2018 )Course memo LH216V Spring 2017-61213Course analysis: 18 Jun 2017
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

11

INL1 (1.5) P, F

82 % *

En tredje träff då dom slutliga betygskriterierna diskuteras har införts.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

1 Nov 2019

Last time changed

14 Jul 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kurs-PM inlagt

2013

period 2 ( Startdatum 2013-11-11, Svenska )

Course syllabus LH216V ( Autumn 2013 - Autumn 2018 )Course memo LH216V Autumn 2013-51476Course analysis: 17 Jan 2014
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

10 *

INL1 (1,5) P, F

50 % *

Andra uppgiften har delats upp i två. Skriften Fallgropar och råd har utvidgats. Exempel på kriterier från pilotkurserna har lagts till. Uppgiftsinlämning görs nu på kurswebben.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

1 Nov 2019

Last time changed

14 Jul 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kurs-PM tillagt

omg 3 ( Startdatum 2013-05-06, Svenska )

Course syllabus LH216V ( Spring 2013 - Spring 2013 )Course memo LH216V Spring 2013-40022Course analysis: 1 Jul 2013
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann

Viggo Kann

36 *

INL1 (1,5) P, F

53 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

1 Nov 2019

Last time changed

14 Jul 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kurs-PM tillagt.