Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

TIIPS ( Startdatum 2022-08-29, Svenska )

Course syllabus ML1608 ( Autumn 2021 - Spring 2023 )No course memo addedCourse analysis: 20 Feb 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Claes Hansson

Claes Hansson

5

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

40 % *

Projektet förminskades något, t ex minskades krav på formell mötesteknik.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

20 Feb 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

TIIPS ( Startdatum 2021-08-30, Svenska )

Course syllabus ML1608 ( Autumn 2021 - Spring 2023 )No course memo addedCourse analysis: 3 Feb 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Claes Hansson

Claes Hansson

15

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

66.7 %

• SEM1 ändrades till att omfatta samtliga delar av hållbarhetsspåret samt lärandemålen om extern redovisning. SEM1 bestod av två introducerande föreläsningar med bakgrund och fakta om företages hållbarhetsarbete, därefter följde 3 fördjupande seminarier. Examination av momentet hållbarhet/externredovisning (P/F) gjordes i samband med den muntliga examinationen. • Projektet förminskades något, t ex minskades krav på formell mötesteknik och projektets mål kopplades till mål och innehåll till en av parallellkurserna(ML1609) för att på så vis ge synergieffekter och minska den totala arbetsbelastningen kring projektmomentet. • TENA genomfördes som en muntlig examination.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

3 Feb 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

TIIPS ( Startdatum 2020-08-24, Svenska )

Course syllabus ML1608 ( Autumn 2019 - Spring 2021 )Course memo ML1608 Autumn 2020-50424Course analysis: 29 Jan 2021
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Claes Hansson

Claes Hansson

18

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

44 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

29 Jan 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

TIIPS ( Startdatum 2019-08-26, Svenska )

Course syllabus ML1608 ( Autumn 2019 - Spring 2021 )Course memo ML1608 Autumn 2019-50776Course analysis: 6 Feb 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Claes Hansson

Claes Hansson

18

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

38.9 %

* Tentan flyttad från P2 till P1 * Bättre förberedelser inför sluthearingen med t ex tidigare givna instruktioner kring roller. Tydliggörande av kopplingen mellan kursdelarna.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

6 Feb 2020

Last time changed

No changes since first published.