Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

Course syllabus ML1609 ( Autumn 2023 - )

Course memo ML1609 HT 2023-50068

Course analysis: 10 Jan 2024

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Bengt Wittgren

Bengt Wittgren

7

SEMA (1,5) P, F

TENA (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

71 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

10 Jan 2024

Last time changed

No changes since first published.

2022

Course syllabus ML1609 ( Autumn 2018 - Spring 2023 )

Course memo ML1609 HT 2022-50160

Course analysis: 30 Jan 2023

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Bengt Wittgren

Bengt Wittgren

6

SEMA (1,5) P, F

TENA (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

83 % *

Anpassning av laborationer för att bättre kunna illustrera kursens teoretiska innehåll. Flertalet stud fick dispens från behörighetskrav (ML1605) för att kunna gå kursen. OBS! Manuellt ändrad examinationsgrad tar inte hänsyn till eftersläpning i inlämning och bedömning av SEMA utan avser ÖVNA och TENA.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

30 Jan 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

Course syllabus ML1609 ( Autumn 2018 - Spring 2023 )

Course memo ML1609 HT 2021-50126-50554

Course analysis: 13 Jan 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Gabriel Montgomery

Gabriel Montgomery

13

SEMA (1,5) P, F

TENA (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

0 %

Den viktigaste förändringen inför denna kurs var att vi började samarbeta med Akademiska hus på Campus Valhallavägen. Studenterna arbetade i grupper med underhållsfrågor som Akademiska hus har kopplat till lokaler på campus.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

13 Jan 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top