Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan SE2126 ( HT 2007 - HT 2021 )

Kurs-PM SE2126 HT 2021-1

Kursanalys: 2022-02-04

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Peter Gudmundson

Peter Gudmundson

41

LAB1 (3.0) P, F

TEN2 (4.5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1.5) P, F

73.2 %

The software for finite element exercises were changed to Comsol instead of Ansys.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2022-02-15

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan SE2126 ( HT 2007 - HT 2021 )

Kurs-PM SE2126 HT 2020-1

Kursanalys: 2021-01-22

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Peter Gudmundson

Peter Gudmundson

30

LAB1 (3.0) P, F

TEN2 (4.5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1.5) P, F

94 % *

Due to the Corona restrictions the course was for the first time given entirely online. Zoom was used for lectures, tutorials, reports of computer labs. Lectures and tutorials were recorded and made accessible on Canvas. The physical lab was replaced by recordings of the experiments that could be uploaded from Canvas. The time for reports of computer labs was extended in comparison to last year.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2021-01-22

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Kursplan SE2126 ( HT 2007 - HT 2021 )

Kurs-PM SE2126 HT 2019-1-2

Kursanalys: 2020-01-29

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Peter Gudmundson

Peter Gudmundson

34

LAB1 (3.0) P, F

TEN2 (4.5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1.5) P, F

68 % *

The student groups for the laboratory exercises were unchanged during the course. Last year new groups were formed for each laboratory exercise.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2020-01-29

Senaste ändrad

2020-10-22

Kommentar till gjorda ändringar

Komplettering av uppgifter om förändringar som har gjorts.

2018

Kursplan SE2126 ( HT 2007 - HT 2021 )

Kurs-PM SE2126 HT 2018-1

Kursanalys: 2019-01-23

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Peter Gudmundson

Peter Gudmundson

41

LAB1 (3.0) P, F

TEN2 (4.5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1.5) P, F

68.3 %

A better connection has been made between the finite element and laboratory exercises. The homework corrections are now conducted in one hour instead of two. The saved time is used for additional tutorials.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-12-02

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2017

Kursplan SE2126 ( HT 2007 - HT 2021 )

Kurs-PM SE2126 HT 2017-1

Kursanalys: 2018-01-30

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Peter Gudmundson

Peter Gudmundson

41

LAB1 (3.0) P, F

TEN2 (4.5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1.5) P, F

58.5 % *

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-12-02

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Scroll to top