Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Autumn 2021-1 ( Start date 30/08/2021, English )

Kursplan SF2565 ( HT 2014 - HT 2021 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2022-01-31
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Michael Hanke

Katarina Gustavsson

25

PRO1 (3.5) P, F

TEN1 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

72 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2022-01-31

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Autumn 2020-1 ( Start date 24/08/2020, English )

Kursplan SF2565 ( HT 2014 - HT 2021 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2021-01-30
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Michael Hanke

Michael Hanke

23

PRO1 (3.5) P, F

TEN1 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

78.3 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2021-01-30

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Doktorand ( Start date 26/08/2019, English ) , SAP ( Start date 26/08/2019, English ) , Autumn 2019-1 ( Start date 26/08/2019, English )

Kursplan SF2565 ( HT 2014 - HT 2021 )Inget kurs-PM tillagtInget kurs-PM tillagtInget kurs-PM tillagtKursanalys: 2020-02-27
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Michael Hanke

Michael Hanke

43

PRO1 (3.5) P, F

TEN1 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

72.1 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2020-02-05

Senaste ändrad

2020-02-27

Kommentar till gjorda ändringar

Included graduation data in course analysis

2018

Autumn 2018-2 ( Start date 27/08/2018, English ) , SAP ( Start date 27/08/2018, English )

Kursplan SF2565 ( HT 2014 - HT 2021 )Inget kurs-PM tillagtInget kurs-PM tillagtKursanalys: 2019-01-30
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Michael Hanke

Michael Hanke

25

PRO1 (3.5) P, F

TEN1 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

60 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2019-11-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2017

Autumn 2017-1 ( Start date 28/08/2017, English )

Kursplan SF2565 ( HT 2014 - HT 2021 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2018-01-15
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Michael Hanke

Michael Hanke

30

PRO1 (3.5) P, F

TEN1 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

66.7 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2019-11-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2016

Autumn 2016-1 ( Start date 29/08/2016, English )

Kursplan SF2565 ( HT 2014 - HT 2021 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2017-01-16
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Michael Hanke

Michael Hanke

33 *

PRO1 (3.5) P, F

TEN1 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

48 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-11-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2015

Autumn 2015-1 ( Start date 31/08/2015, English )

Kursplan SF2565 ( HT 2014 - HT 2021 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2016-01-18
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Michael Hanke

Michael Hanke

33 *

PRO1 (3.5) P, F

TEN1 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

79 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-11-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering