Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

Kursplan SG1217 ( VT 2023 - )

Kurs-PM SG1217 VT 2024-60483

Kursanalys: 2024-03-22

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Elias Sundström

Lisa Prahl Wittberg

116

KON1 (1,5) P, F

KON2 (1,5) P, F

PRO2 (2,5) P, F

TEN2 (0,5) P, F

0 % *

Omarbetade föreläsningsanteckningar: Jag har noggrant reviderat och omstrukturerat föreläsningsanteckningarna för att säkerställa tydlighet, sammanhang och överensstämmelse med kursens lärandemål. Innehållet har finslipats för att erbjuda en mer intuitiv förståelse av komplexa begrepp, vilket tar hänsyn till våra elevers olika inlärningsstilar. Förbättrad innehållsorganisation: Föreläsningsanteckningarna har ordnats på ett mer logiskt och sekventiellt sätt för att underlätta navigering och förståelse för både instruktörer och studenter. Varje ämne presenteras nu på ett sammanhängande sätt, byggande på grundläggande kunskap och gradvis avancemang till mer avancerade principer. Förbättrade visuella hjälpmedel: För att underlätta förståelse och fördjupa inlärningen har jag inkluderat fler visuella hjälpmedel såsom diagram, tabeller, illustrationer och animationer där lämpligt. Dessa visuella element syftar till att förklara abstrakta begrepp och göra dem mer begripliga. Tillgängliga resurser: Allt kursmaterial har samlats i lättillgängliga digitala format på Canvas-sidan. Detta säkerställer att både instruktörer och elever smidigt kan få åtkomst till materialet när som helst och var som helst, vilket främjar en sömlös inlärningsupplevelse.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2024-03-22

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan SG1217 ( VT 2020 - HT 2022 )

Kurs-PM SG1217 VT 2021-60026

Kursanalys: 2021-05-11

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

96

KON1 (1,5) P, F

KON2 (1,5) P, F

PRO2 (2,5) P, F

TEN2 (0,5) P, F

55.2 %

- Bättre schemaläggningen av seminarierna. - Youtube länkade filmer istället för Scalable Learning och därmed inga bonuspoäng. - Föreläsningar/övningar/seminarer var på online via Zoom.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-05-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan SG1217 ( VT 2020 - HT 2022 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2020-06-13

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

120

KON1 (1,5) P, F

KON2 (1,5) P, F

PRO2 (2,5) P, F

TEN2 (0,5) P, F

84 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-06-13

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2018

Kursplan SG1217 ( VT 2010 - HT 2019 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2018-05-22

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

148

KON1 (1,5) P, F

KON2 (1,5) P, F

PRO2 (2,5) P, F

TEN2 (0,5) P, F

54.7 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-06-13

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2017

Kursplan SG1217 ( VT 2010 - HT 2019 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2017-09-28

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

129

KON1 (1,5) P, F

KON2 (1,5) P, F

PRO2 (2,5) P, F

TEN2 (0,5) P, F

0.8 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-06-13

Senaste ändrad

2020-06-13

Kommentar till gjorda ändringar

ändrad datum

2016

Kursplan SG1217 ( VT 2010 - HT 2019 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2016-06-13

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

120 *

KON1 (1,5) P, F

KON2 (1,5) P, F

PRO2 (2,5) P, F

TEN2 (0,5) P, F

84 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-06-13

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2015

Kursplan SG1217 ( VT 2010 - HT 2019 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2015-06-13

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

110 *

KON1 (1,5) P, F

KON2 (1,5) P, F

PRO2 (2,5) P, F

TEN2 (0,5) P, F

88.6 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-06-13

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Scroll to top