Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan SG2218 ( HT 2007 - HT 2021 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2022-02-22

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Erik Lindborg

Erik Lindborg

24 *

LAB1 (1.5) P, F

TEN1 (6.0) A, B, C, D, E, FX, F

15 % *

Jag har uppdaterat mitt kompendium. Labbuppställningen har förbättrats.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2022-02-22

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan SG2218 ( HT 2007 - HT 2021 )

Kurs-PM SG2218 HT 2020-1

Kursanalys: 2021-08-29

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Erik Lindborg

Erik Lindborg

21

LAB1 (1.5) P, F

TEN1 (6.0) A, B, C, D, E, FX, F

13 % *

En föreläsning med repetition av grundläggande matematik har lagts till i början av kursen. Kompendiet har redigerats. Föreläsningen om avancerad turbulensmodellering ersattes av en föreläsning om simuleringar. Examinationen skedde individuellt över zoom.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2021-08-29

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2018

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2017

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top