Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG2218 Turbulens 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50381

Rubriker med innehåll från kursplan SG2218 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fundamental phenomena and concepts. Statistical methods. Shear-flow turbulence and the turbulent boundary layer. CFD models for turbulent flow. The theory of isotropic and homogeneous turbulence.

Lärandemål

The primary aim of the course is to give the students an overview of turbulent flow and turbulence.

After completing the course a student should be able to;

  • use statistical methods to describe and analyse turbulent flow,
  • describe and explain the lengthscale structure of turbulence, and
  • use an understanding of turbulence to describe the strengths and weaknesses of common CFD models for turbulent flow.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

SG2214 Fluid Mechanics, or equivalent.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Practical laboratory exercise; homework; and a written test or oral examination.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ricardo Vinuesa Motilva (rvinuesa@kth.se)

Övrig information

The course is given in English. Swedish students are encouraged to use Swedish in their homework and in their discussions with teaching staff.