SG2218 Turbulens 7,5 hp

Turbulence

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Fundamental phenomena and concepts. Statistical methods. Shear-flow turbulence and the turbulent boundary layer. CFD models for turbulent flow. The theory of isotropic and homogeneous turbulence.

Lärandemål *

The primary aim of the course is to give the students an overview of turbulent flow and turbulence.

After completing the course a student should be able to;

  • use statistical methods to describe and analyse turbulent flow,
  • describe and explain the lengthscale structure of turbulence, and
  • use an understanding of turbulence to describe the strengths and weaknesses of common CFD models for turbulent flow.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

SG2214 Fluid Mechanics, or equivalent.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Recommended course book; “Turbulent Flows” by S.B. Pope (CUP, 2000).

Alternative; Ch. 13, “Turbulence”, in “Fluid Mechanics” by Kundu & Cohen (Elsevier, 2004).

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Practical laboratory exercise; homework; and a written test or oral examination.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Erik Lindborg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2218

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Lindborg (erikl@mech.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

The course is given in English. Swedish students are encouraged to use Swedish in their homework and in their discussions with teaching staff.