Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

Kursplan SK1104 ( HT 2021 - )

Kurs-PM SK1104 HT 2022-50580-52082

Kursanalys: 2023-04-28

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Magnus Andersson

Magnus Andersson

128

TEND (1,5) P, F

TENE (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TENV (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

54.7 %

Extra problemsamling med enklare problem togs fram. Uppdatering av föreläsningar efter pandemin.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2023-04-28

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

Kursplan SK1104 ( HT 2021 - )

Kurs-PM SK1104 HT 2021-50376

Kursanalys: 2022-04-20

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Magnus Andersson

Magnus Andersson

150

TEND (1,5) P, F

TENE (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TENV (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

35.3 % *

Nya kursmoment i Ladok, förlängd tid vid tentamen, kontinuerlig studentåterkoppling via KTH Forms.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-04-20

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan SK1104 ( HT 2019 - VT 2021 )

Kurs-PM SK1104 HT 2020-50849

Kursanalys: 2021-04-07

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Magnus Andersson

Magnus Andersson

131

TEN1 (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

50.4 %

Tentamen var uppdelad på två delar. Undervisningen skedde till stor del på distans på grund av pandemin.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-04-07

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Kursplan SK1104 ( HT 2019 - VT 2021 )

Kurs-PM SK1104 HT 2019-50684

Kursanalys: 2020-04-19

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Magnus Andersson

Magnus Andersson

130

TEN1 (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

59.2 %

Korta digitala examination under kursens gång har utvecklats och införts.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-04-19

Senaste ändrad

2020-10-20

Kommentar till gjorda ändringar

Added course memo that by some reason had disappeared.

2018

Kursplan SK1104 ( HT 2016 - VT 2019 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2019-04-24

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Lars Bergqvist

Magnus Andersson

151

TEN1 (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

49 %

Knyta ihop föreläsningar och övningar på ett bättre sätt.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-10-11

Senaste ändrad

2019-10-11

Kommentar till gjorda ändringar

Korrigerat datum för när kursanalysen var tillgänglig.

2017

Kursplan SK1104 ( HT 2016 - VT 2019 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2018-04-11

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Lars Bergqvist

Magnus Andersson

132

TEN1 (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

50 %

Ny examinator och kursansvarig lärare.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-10-11

Senaste ändrad

2019-10-11

Kommentar till gjorda ändringar

Korrigerat datum för när kursanalysen fanns tillgänglig.

Scroll to top