Till innehåll på sidan

EESI-student i samarbete med the Indian Institute of Technology in Bombay

Mot en hållbar framtid för Sewris våtmarker

Publicerad 2014-01-03

Masterstudenten Deshpande Paritosh Chakor studerar på programmet Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure. Deshpande har beviljats finansiering för att utföra sitt examensarbete i Sewri-områdets våtmarker. Projektet är ett samarbete mellan KTH och The Indian Institute of Technology in Bombay.

Tack vare medel från KTH Opportunities Fund kan Deshpande Paritosh Chakor utföra sitt examensarbete i Sewri-områdets våtmarker nära Mumbai, Indien. Tusentals emigrerande fåglar besöker de indiska våtmarkerna varje år, men föroreningar och infrastrukturell förändring skapar problem, särskilt för hotade arter såsom flamingos och många andra arter.

Under Deshpandes studie kommer provtagning och analys av sediment och fågelfjädrar genomföras under fältbesöken. Möten kommer också att hållas med experter på området.

Pilotprojektet är ett samarbete mellan KTH och the Indian Institute of Technology, Bombay (IIT B). Deshpandes forskning kommer fokusera på att tillämpa ett ramverk för strategisk miljöbedömning, men framförallt handlar projektet om att skydda det utrotningshotade ekosystemet i kustområdet runt Sewri och de arter som bor där.