Till innehåll på sidan

Olga Kordas bland årets mäktigaste inom hållbarhet

Publicerad 2022-04-13

Årets hållbarhetsmäktigaste har utsetts. I år har juryn valt ut 101 personer som alla gör betydande insatser för att ställa om Sverige. En av de dessa är universitetslektor Olga Kordas, som tilldelats plats 34 på listan.

Olga Kordas

 Det är en stor ära att få vara med i listan över årets hållbarhetsmäktigaste för första gången. Det är ett bevis på att Viable Cities, vårt team, våra städer, medlemmar och partners gör avtryck. KTH har en viktig roll både som värdorganisation för programmet och inom forskning och utbildning.

Olga Kordas  är universitetslektor i hållbar stadsutveckling och programchef för Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram med målet att skapa klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Hennes huvudsakliga forskningsområden är urban dataanalys för energiomställning; smarta och hållbara städer; att undersöka rollen av ICT, elektrifiering och medborgarengagemang som möjliggörare för hållbar stadsutveckling.

Grattis årets mäktigaste inom hållbarhet 2022 – ni gör skillnad!

Viable Cities - Tillsammans för klimatneutrala städer

Sedan 1 januari 2017 är Olga Kordas programchef för Viable Cities, ett forsknings- och innovationsprogram 2017-2030 med en budget på 100 MEUR.

Tillsammans med städer – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle – och myndigheter arbetar programmet för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer. Städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet och vår planet.

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. KTH är värdorganisation för Viable Cities.

Läs mer på Viable Cities hemsida

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-04-13