Till innehåll på sidan

Projektstart för "Over & Oat"

Forskningsprojekt inom regenerativ matdesign

Havre
Foto: Lukasz Rawa
Publicerad 2023-09-25

Nytt forskningsprojekt siktar på innovativa livsmedelsingredienser och fokuserar på att skapa högvärdiga livsmedel av restprodukter som idag blir djurfoder och gödsel.

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) beslutar att bevilja stöd i form av bidrag till Axel Johnson Holding Aktiebolag, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitet och Stiftelsen Chalmers Industriteknik för genomförande av projektet ”Over & Oat” under perioden 1 september 2023 – 31 mars 2026.

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur okara kan omvandlas från en restprodukt till en värdefull råvara på systemnivå. Forskningen kommer att fokusera på innovationer inom regenerativ matdesign och livsmedelsingredienser, men även okarans potential för biobaserade material kommer att undersökas. Projektet syftar till att initiera ett branschövergripande omställningsarbete genom forskning på processtekniker, cirkulära affärsmodeller och produktutveckling. Forskningen förväntas bidra till en mer hållbar livsmedelsindustri genom minskat matsvinn och en effektivare resursanvändning.

Klicka på denna länk för att läsa mer om Over & Oat.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2023-09-25