Sex miljoner till utveckling av hållbara marina näringar

Publicerad 2019-04-15

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beviljat sex miljoner kronor till Kristineberg Marine Research and Innovation Center för att utveckla en nationell plattform för hållbar ekonomi, innovation och näringslivsutveckling av marina näringar. Pengarna ska bland annat användas till att utveckla testbäddar och identifiera möjligheter och hinder för utveckling av blå, hållbar ekonomi.

Kristineberg Marine Research and Innovation Centre är ett partnerskap mellan KTH och SEED, Göteborgs universitet, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden och Lysekils kommun. Centrumet är beläget på den marina forskningsstationen Kristineberg, väster om Fiskebäckskil.

Mer om de beviljade forskningsmedlen på havochvatten.se

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2019-04-15