Till innehåll på sidan

Skog som hållbar bioenergikälla - hedersomnämnt arbete

Publicerad 2014-04-04

Xi Pang, doktorand vid Forskargruppen för miljöbömning och -förvaltning ( EMA research group ), Avdelningen för mark- och vattenteknik, KTH, har tilldelats hedersomnämnande i anslutning till Peccei and Mikhalevich Awards. Xi Pang deltar i ett projekt om att använda skog som bioenergikälla ur ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga utan att störa landskapets andra funktioner. Skogar ger oss material att bygga hus av, de är rekreationsområden och samtidigt viktiga för biologisk mångfald. Målet med projektet är att utveckla metoder för att bättre kunna analysera skogens avkastning tillsammans med synergieffekter med andra hållbarhetsmål.

Xi Pangs arbete har titeln "Trade-offs and synergies among ecosystem services and biodiversity under different forest management scenarios - Case study of a forest landscape in Southern Sweden".

Honorable mentions

Länk till projektet