Till innehåll på sidan

Utskrifter från KTH-Print

På den här sidan finner du relevant information om KTH-Print som är KTH:s utskriftstjänst för studenter samt anställda. Informationen på denna gäller för dig som är student.

Skrivare med tjänsten KTH-Print finns installerade på många olika platser runtom på KTH. För att kunna skriva ut på en KTH-Print skrivare behöver du ha KTH-Prints skrivarkö installerad på den enhet du använder eller skriva ut via webbinterface/e-post. När du skriver ut via KTH-print så kan du hämta din utskrivt på valfri KTH-Print ansluten skrivare som finns i datorsalarna och andra allmänna platser för studenter på KTH ( KTHB, KTH-Entré, THS, mm).

Använd KTH-Print skrivare

För att hämta ut utskrifter behöver du logga in på den KTH-Print skrivare du vill hämta utskriften ifrån. Du kan logga in antingen med ditt passerkort som du först registrerar på skrivaren eller med dina KTH inloggningsuppgifter.

Läs mer om Använd KTH-Print skrivare .

På sidan Hitta datorsalar   hittar du närmaste skrivare om du tänker hämta din utskrift i en datorsal.

Skriv ut med KTH-Print från en egen dator

Man kan skriva ut från sin egna dator på flera olika sätt, genom att installera skrivaren på datorn, via webbportalen eller genom e-post. Om man vill skriva ut på datorsalsskrivare från sin egen dator måste man lägga till skrivaren, följ då anvisningarna på sidan Lägg till KTH-Print på din dator  samt att mer information finns på sidan Skriv ut från egen dator .

Kopiera eller skanna med KTH-Print

Du kan även använda KTH-Print enheterna för kopiering och skanning, mer information om hur man går till väga finns på följande länkar: 

Kopiera med KTH-Print

Skanna med KTH-Print

Fyll på utskriftskvota för KTH-Print

KTH tillhandahåller utskriftskvota för KTH-print utskrifter till aktiva KTH studenter som för närvarande ligger på 200 kronor per kalenderhalvår. Om utskriftskvotan tar slut och man behöver fler utskrifter så kan man fylla på utkriftskvota genom att köpa påfyllning av den. 

På följande länk finner du mer information om hur du kan fylla på utskriftskvotan Hur fyller jag på utskriftskvota för KTH-Print?

Vad kostar det att skriva ut?

Det finn en prislista som visar vad det kostar att skriva ut med KTH-Print.

Prislista

Plotter skrivare på KTH

Plotter skrivare finns på Arkitekturskolan och används främst av arkitekturstudenter.

Läs mer om Plotter skrivare på KTH

Vanliga frågor om utskrifter

Vanliga frågor om utskrifter

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-09-27