Till innehåll på sidan

På Campus

KTH IT-Support tillhandahåller ett flertal tjänster på KTH Campus för studenter, bl.a. de allmänna datasalarna, skrivarna och passerkort.

Datorsalar och filareor

På följande sidor hittar du kartor som visar datasalarna på de olika campusområdena, anvisningar kring datorkonto och filareor där du kan spara ned ditt material. Som student får man bl.a. en hemkatalog (H:) på 3 GB.

Datorsalar och filareor

KTH-Print

KTH-Print är en central utskriftstjänst som hanterar utskrifter för anställda och studenter.

KTH tillhandahåller en fri utskriftskvota för studenter som för närvarande ligger på 200 kronor per kalenderhalvår.

På följande sidor hittar du instruktioner kring hur du aktiverar ditt konto för att använda skrivarna och kartor som visar var du kan hitta skrivarna på KTH Campus.

KTH-Print

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-11-08