Till innehåll på sidan

Passerkort på KTH:s campus

Som student behöver du ett passerkort för att få tillgång till många delar av campus, såsom byggnader och lokaler som du har behov av för din utbildning och dina studier. Till ditt passerkort är en behörighet kopplad vilket ger dig rättighet till behörighetsstyrda och låsta byggnader och lokaler samt en personlig PIN-kod.

Hämta ut eller få hjälp med ditt passerkort

Passerkort hämtar du ut på KTH Entré på KTH Campus eller på ett av våra campus i Flemingsberg, Kista eller Södertälje. Där kan du också få hjälp med grundläggande frågor kring passerkort. Du kan:

 • Hämta ut passerkort
 • Byta PIN-kod
 • Ersätta förlorat passerkort

Har du frågor om passerkort kan du också mejla KTH:s kortexpediton på kortexp@kth.se .

KTH Entré

KTH Campus

Drottning Kristinas väg 4, Stockholm

Öppet
Måndag-fredag kl. 8.00-16.30

E-post
kortexp@kth.se

KTH Entré

KTH Kista servicecenter

KTH Kista

Kistagången 16, Kista

Öppet
Måndag-fredag kl. 09.00-15.00

E-post
service@eecs.kth.se

KTH Södetälje

KTH Södertälje

Kvarnbergagatan 12, Södertälje

Öppet
Måndag-fredag kl. 09.00-15.00

E-post
service-stlje@kth.se

Telefon
08-790 95 10

​​​​​​​Vanliga frågor om passerkort

Varför kommer jag inte in med mitt passerkort?

Detta beror oftast på något av följande:

 • Din behörighet har gått ut. Behörigheter sätts efter utbildning, förväntat behov och är tidsbegränsad.
 • Du har inte behörighet till byggnaden eller lokalen. Vissa utbildning- och datasalar är reserverade för särskilda utbildningar.
 • Kortet är avmagnetiserat eller trasigt. Då måste du skaffa ett nytt passerkort.

Jag har tappat mitt kort. Vad gör jag nu?

Anmäl förlust av ditt passerkort genom att mejla KTH:s Kortexpedition på kortexp@kth.se , eller ring 08-790 9200 och be att få prata med KTH:s Kortexpedition.

Därefter måste du skaffa ett nytt passerkort i KTH Entré eller studentexpedition på KTH Flemingsberg, KTH Södertälje eller KTH Kista. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation.

Hur får jag tillträde till lokaler med särskild behörighet?

Under vissa kurser kan du behöva tillgång till särskilda lokaler. ​​​​​​​För att få tillträde till lokaler med särskild behörighet måste ansvarig person från din skola godkänna behörigheten. Kontakta studentexpeditionen för din kurs för att få hjälp.

Studentexpeditioner ​​​​​​​

Säker hantering av passerkort

Ditt passerkort är personligt och kopplat till dig som student och är därför en personlig handling. En säker hantering av passerkortet är därför viktigt i syfte att förhindra obehöriga personer i KTH:s lokaler, stölder, skadegörelse och störningar i utbildningen. Det är viktigt att du som student efterlever de säkerhetskrav som följer med ditt passerkort.

Det är inte tillåtet att:

 • Låna ut ditt passerkort
 • Skriva din PIN-kod på passerkortet
 • Öppna för eller släppa in personer i KTH:s lokaler
 • Hålla upp eller ställa upp dörrar

Vid förlust eller stöld av ditt passerkort är det viktigt att du direkt anmäler det till KTH genom att mejla kortexp@kth.se eller ringa 08-790 9200 för att passerkortet ska kunna spärras.

Behörighet- och identitetskontroll

KTH har väktare som bevakar alla campusområden, dygnet runt och året om. För allas trygghet och säkerhet genomför väktare behörighet- och identitetskontroller av personer som vistats i KTH:s lokaler.

Som student ska du på begäran från KTH:s väktare uppvisa:

 • Giltig ID-handling
 • Giltigt passerkort
 • Styrka behörighet genom att uppvisa passerkort i berörd kortläsare

Om du inte kan uppvisa dessa handlingar kommer väktare uppmana dig att lämna KTH:s lokaler.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-06-13