Till innehåll på sidan

Säkerhet och krisorganisation

På KTH finns en säkerhets- och krisorganisation för att du som student ska känna dig trygg under din studietid. Här har vi samlat säkerhetsinformation som är bra för dig att känna till när du vistas på campus.

Kontakt vid en nödsituation

Vid en akut nödsituation, ring 112.

KTH har också ett larmnummer, 08-790 77 00, som ska användas för att informera KTH om särskilda händelser, exempelvis allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH. Numret används även som ett trygghetsnummer och kan användas för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och om du vill komma i kontakt med väktare på campus.

Passerkort

Du får ett passerkort i samband med studiestart för att få tillgång till de lokaler som är viktiga för dina studier. Med passerkortet kan du komma in i låsta lokaler där du har behörighet. Många av KTH:s lokaler är öppna dagtid under vardagar, till exempel KTH:s entréer och många datorsalar. Kontakta ditt campus om du har frågor kring öppettider för lokaler.

Säker användning av passerkort 

Ditt passerkort är en personlig handling och inte ska lånas ut till andra och det är inte tillåtet att ta med sig obehöriga personer, till exempel släkt eller vänner till KTH:s lokaler som kräver passerkort.

Det är viktigt att du inte skriver din pinkod på kortet ifall du skulle tappa bort det. Om du tappat bort ditt kort ska du kontakta KTH Entré . Detta gäller också om du hittar ett borttappat kort på campus.

Säkerhet på campus

Väktare

KTH har väktare som ronderar samtliga fem campus, dygnet runt och året om. De arbetar för att du som student ska känna dig trygg genom att vara synliga, kontrollera larm och se till att studentevenemang genomförs på ett tryggt och säkert sätt. Väktare fungerar även som stöd till KTH:s säkerhets- och krisorganisation.

Väktare på campus kan ha tränade bevakningshundar med sig av säkerhetsskäl. Hundarna är alltid kopplade och det är viktigt att du aldrig går fram till hunden utan väktarens uttalade tillstånd.

Larm

KTH:s lokaler är larmade i syfte att förebygga stöld. Om du råkar utlösa inbrottslarm, se till att stanna kvar i lokalen tills väktare kommer så att de vet vad som hänt.

Identitetskontroll

Väktare utför ID-kontroller kvälls-och nattetid och det är därför viktigt att du har med dig godkänd id-handling och passerkort om du vistas i KTH:s lokaler under den tiden på dygnet. Om du inte har med dig dessa handlingar finns risk att du blir avvisad från KTH:s lokaler.

Utrymning

KTH har rutiner för utrymning eller evakuering som är nödvändig bland annat vid brand. Du hittar utrymningsplaner i nära anslutning till lokalers entréer. I utrymningsplaner ser du var du hittar utrymningsvägar och brandsläckare samt återsamlingsplats. På KTH finns även utrymningsledare som du känner igen på att de har på sig orange väst. I händelse av utrymning, följ utrymningsledare till återsamlingsplats och invänta information.

KTH:s säkerhets- och krisorganisation (KTH Intranät)

Studentevent och fest 

För att studenter ska få anordna studentevent som fester och större sammankomster på KTH behövs tillstånd. Om du vill anordna ett studentevent behöver du läsa om vad som gäller och ansöka om tillstånd.

Studentevent och fest på KTH

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-06-21