Till innehåll på sidan

Säkerhet och krisorganisation

På KTH finns en säkerhets- och krisorganisation för att du som student ska känna dig trygg under din studietid. Här har vi samlat säkerhetsinformation som är bra för dig att känna till när du vistas på campus.

Kontakt

För att komma i kontakt med väktare

Ring KTH:s väktarstöd: 08-790 99 00. Numret är anslutet till larmcentral. Följ instruktionerna, lämna ditt nummer så kommer väktarna att kontakta dig.

Vid allvarlig brand, olycka eller brott

Ring 112, informera därefter KTH:s säkerhetsorganisation: 08-790 77 00. Uppge om du har larmat 112, vad som har hänt, platsen och hur du kan nås. KTH initierar då sin säkerhetsorganisation och sina stödfunktioner.

Passerkort

Du får ett passerkort i samband med studiestart för att få tillgång till de lokaler som är viktiga för dina studier. Med passerkortet kan du komma in i låsta lokaler där du har behörighet. Många av KTH:s lokaler är öppna dagtid under vardagar, till exempel KTH:s entréer och många datorsalar. Kontakta ditt campus om du har frågor kring öppettider för lokaler.

Säker användning av passerkort 

Ditt passerkort är en personlig handling och inte ska lånas ut till andra och det är inte tillåtet att ta med sig obehöriga personer, till exempel släkt eller vänner till KTH:s lokaler som kräver passerkort.

Det är viktigt att du inte skriver din pinkod på kortet ifall du skulle tappa bort det. Om du tappat bort ditt kort ska du kontakta KTH Entré . Detta gäller också om du hittar ett borttappat kort på campus.

Säkerhet på campus

Väktare

KTH har väktare som ronderar samtliga fem campus, dygnet runt och året om. De arbetar för att du som student ska känna dig trygg genom att vara synliga, kontrollera larm och se till att studentevenemang genomförs på ett tryggt och säkert sätt. Väktare fungerar även som stöd till KTH:s säkerhets- och krisorganisation.

Väktare på campus kan ha tränade bevakningshundar med sig av säkerhetsskäl. Hundarna är alltid kopplade och det är viktigt att du aldrig går fram till hunden utan väktarens uttalade tillstånd.

Larm

KTH:s lokaler är larmade i syfte att förebygga stöld. Om du råkar utlösa inbrottslarm, se till att stanna kvar i lokalen tills väktare kommer så att de vet vad som hänt.

Identitetskontroll

Väktare utför ID-kontroller kvälls-och nattetid och det är därför viktigt att du har med dig godkänd id-handling och passerkort om du vistas i KTH:s lokaler under den tiden på dygnet. Om du inte har med dig dessa handlingar finns risk att du blir avvisad från KTH:s lokaler.

Utrymning

KTH har rutiner för utrymning eller evakuering som är nödvändig bland annat vid brand. Du hittar utrymningsplaner i nära anslutning till lokalers entréer. I utrymningsplaner ser du var du hittar utrymningsvägar och brandsläckare samt återsamlingsplats. På KTH finns även utrymningsledare som du känner igen på att de har på sig orange väst. I händelse av utrymning, följ utrymningsledare till återsamlingsplats och invänta information.

KTH:s säkerhets- och krisorganisation (KTH Intranät)

Studentevent och fest 

För att studenter ska få anordna studentevent som fester och större sammankomster på KTH behövs tillstånd. Om du vill anordna ett studentevent behöver du läsa om vad som gäller och ansöka om tillstånd.

Studentevent och fest på KTH

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-06-21