Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Säkerhet på KTH

Här har vi samlat säkerhetsinformation som är bra för dig att känna till när du vistas på campus, som checklistor för hur du ska agera vid olyckor eller allvarliga händelser, och viktiga telefonnummer om det händer något.

Kontakt vid en nödsituation

Vid en akut nödsituation, ring 112.

KTH har också ett larmnummer, 08-790 77 00, som ska användas för att informera KTH om särskilda händelser, exempelvis allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH. Numret används även som ett trygghetsnummer och kan användas för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och om du vill komma i kontakt med väktare på campus.

Nya säkerhetsåtgärder på KTH

KTH utökar bevakningen på campus med ordningsvakter som kommer att förstärka väktarna. Som student behöver du vara beredd på att kunna legitimera dig på begäran när du vistas på campus.

Säkerhet på campus

Checklistor vid olycka eller allvarlig händelse

Här hittar du checklistor för hur du ska agera om det sker en olycka eller annan allvarlig händelse på KTH, samt viktiga telefonnummer.

Olycka eller allvarlig händelse

Telefonhot och bombhot

Misstänkt farliga försändelser eller gåvor

Åtgärder vid hot och våld

Obehöriga i studiemiljön

Instruktioner vid brand

Skada på person eller hastigt insjuknande

Råd vid attentat

Viktiga telefonnummer

Väktare

KTH har väktare som ronderar samtliga fem campus, dygnet runt och året om. De arbetar för att du som student ska känna dig trygg genom att vara synliga, kontrollera larm och se till att studentevenemang genomförs på ett tryggt och säkert sätt. Väktare fungerar även som stöd till KTH:s säkerhets- och krisorganisation.

Väktare på campus kan ha tränade bevakningshundar med sig av säkerhetsskäl. Hundarna är alltid kopplade och det är viktigt att du aldrig går fram till hunden utan väktarens uttalade tillstånd.

Larm

KTH:s lokaler är larmade i syfte att förebygga stöld. Om du råkar utlösa inbrottslarm, se till att stanna kvar i lokalen tills väktare kommer så att de vet vad som hänt.

Behörighet- och identitetskontroll

KTH har väktare som bevakar alla campusområden, dygnet runt och året om. För allas trygghet och säkerhet genomför väktare behörighet- och identitetskontroller av personer som vistats i KTH:s lokaler.

Som student ska du på begäran från KTH:s väktare uppvisa:

  • Giltig ID-handling Giltigt passerkort
  • Styrka behörighet genom att uppvisa passerkort i berörd kortläsare

Om du inte kan uppvisa dessa handlingar kommer väktare uppmana dig att lämna KTH:s lokaler.