Till innehåll på sidan

Parkering på KTH

Att hitta parkering på campus kan vara besvärligt, men är tillåtet på markerade platser. Som besökare måste du betala dina parkeringsbiljetter till fullpris, medan studenter och anställda kan få reducerat pris när de parkerar på platser som ägs av Akademiska Hus.

Parkering för studenter och anställda

Som student eller KTH-anställd har du rätt att köpa din parkeringsbiljett till reducerat pris när du parkerar på platser som ägs av Akademiska Hus. För detta behöver du dock ha en särskild klisterdekal på bilen. Studenter som är kårmedlemmar kan hämta sin dekal på KTH:s studentkår (begränsat antal), Drottning Kristinas väg 15. Personal hämtar dekalen vid respektive skola och personal på Universitetsförvaltningen hämtar dekalen i receptionen, Brinellvägen 8. Observera att du behöver både en giltig parkeringsbiljett och en giltig dekal på bilen. Bildekalen gäller för ett kalenderår.

Rabatterad parkeringsavgift gäller ej för besökare utan tillstånd/parkeringsdekal.

Biljetter och priser om du har parkeringstillstånd/-dekal

När du har din dekal kan du köpa parkeringsbiljett i KTH Entré. Välj mellan parkeringsbiljett för en dag eller parkeringsbiljett giltig i 30 dagar.

  • 1 dag kostar 55 kronor
  • 30 dagar kostar 870 kronor 

Fullständiga parkeringstaxor hos Akademiska hus

Gratis parkering upphörde 1 januari

Med giltig parkeringsdekal som berättigar till reducerad taxa/personaltaxa var parkering gratis på KTH:s (Akademiska hus/Aimo Park) markparkeringar på KTH Campus och i Kista och Solna till och med 31 december 2021. Från och med 1 januari 2022 upphörde möjligheten till gratis parkering.