Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Datasalar och filareor

På följande sidor hittar du kartor som visar datasalarna på de olika campusområdena, anvisningar kring datorkonto och filareor där du kan spara ned ditt material.

Regler kring användning av datorer i KTH:s datorsalar

Kvarglömda värdesaker i undervisningssalar?

Har du glömt privata föremål i någon av KTH:s undervisningssalar ring KTH:s servicenummer 08-790 9200. Samtal tas emot fram till kl.22.00. Mer information finns på sidan, Servicenummer 9200

För att få använda KTH:s datorresurser måste man följa vissa ordningsregler.

Läs mer om Användning av datorer i KTH:s datorsalar

Datorsalar på alla KTH:s campus

Alla campus på KTH har datorer tillgängliga för studenter i datorsalar. Här hittar du datorsalarna uppdelade utefter deras campus.

Hitta datorsalar

Lista med tillgängliga datorer

Nätverksenheter och gemensamma filareor

Som student har du tillgång till filareor där du kan spara ner ditt material. Studenter får bl.a. en hemkatalog (H:) på 3 GB.

Nätverksenheter och gemensamma filareor

Hemkatalog i KTH Windows

Hemkatalog i Mac-datorsal

Projektkatalog för studenter

Utrymmeskvot i AFS

Adobes mjukvara i datorsalar med fjärråtkomst

Adobes mjukvara får inte installeras i remote datorsalar. Studenter kan därför endast använda sig av Adobes mjukvara i de fysiska datorsalar där de finns installerade, Datorsalar .

Tillgänglig programvara i KTH:s datorsalar

KTH Windows, KTH Ubuntu eller KTH Mac är de plattformarna som finns i KTH: s datorsalar. Förutom standard applikationer som webbläsare och Microsoft Office, finns det en del andra programvaror tillgängliga. Översikten över den installerade programvaran finns på följande sidor:

KTH Mac – programvaror i datorsal

KTH Ubuntu – Programvara i datorsalar

KTH Windows - Programvara i datorsalar