Till innehåll på sidan

Användning av datorer i KTH:s datorsalar

För att få använda KTH:s datorresurser måste man följa vissa ordningsregler.

Behörig användare

Endast behöriga personer får vistas i våra datorsalar, det är alltså inte tillåtet att släppa in obehöriga personer i datorsalarna. Med behörig användare menas en person som har ett giltigt passerkort och legitimation. Saknar man något av detta blir man avhyst av väktare vid kontroll.

Hänsyn till andra

Detta kan anses självklart men du får inte störa andra i datorsalen eller på annat sätt påverka undervisning eller liknande.

Prioritering av datorresurserna

Bokade datorsalsövningar har högst prioritet. Nöjessurfning har lägst. I övrigt gäller "först till kvarn". Detta innebär att du måste ge plats åt personer som skall arbeta med skolrelaterade uppgifter eller har bokad övning när du sitter och surfar respektive arbetar utanför schemalagd tid.

Utskrifter

Det gäller speciella regler för utskrifter. Se sidorna om KTH-Print .

Låsning av skärmen

Det är tillåtet att låsa skärmen under kortare tider för att t.ex. gå på toaletten. Dock får det inte användas för längre perioder som t.ex. lunch. Efter 15 min startar skärmsläckaren, och den har en nedräkning på 15 min och därefter loggas datorn automatiskt ut. Ev. öppna dokument och liknande stängs och användaren loggas ut. Detta gäller även datorer som lämnats overksamma.

Installation av egna program

Det är ej tillåtet att installera egna program eller spel på KTH IT-Supports datorer.

Mat och dryck

Det är inte tillåtet med förtäring i datorsalarna förutom vid därför hänvisade platser.

Inkoppling av egen utrustning etc.

Det är inte tillåtet att inaktivera eller sabotera den utrustning som finns i datorsalarna, t.ex. genom att dra ut nätverksladdar till datorer eller skrivare. Det är heller inte tillåtet att koppla in eget datormateriel om det inte specifikt anges.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2021-09-10