Till innehåll på sidan

Hemkatalog i Mac-datorsal

I Mac-datorsalarna sparas dina filer lokalt på datorn . Du har tillgång till dina AFS- och Windowshemkatalogerna. För att spara lokala filer permanent måste Du kopiera dina filer dit.

Hemkatalogen i Mac-datorsal

Du loggar in med ditt KTH-lösenord, men istället för att dina filer sparas i AFS-hemkatalogen så skapas nu en lokal hemkatalog på datorn vid inloggning.

Både AFS- och Windows-hemkatalogen (dvs ”H:”) monteras på skrivbordet och du får kerberosbiljetter och AFS-tokens vid inloggning. Du kan alltså nå dessa hemkataloger oavsett i vilket filsystem de ligger i. Det finns även genvägar från skrivbordet till de vanligaste katalogerna (Documents och Desktop) i respektive hemkatalog.

De filer som du skapar i den lokala hemkatalogen sparas inte automatiskt på nätverkskatalogerna, utan måste kopieras dit, annars försvinner de vid utloggning (eller senast ett par dagar senare). Du MÅSTE alltså flytta/kopiera sina filer till AFS- eller Windows-hemkatalogen för att vara säkra på att spara dem.

Information och påminnelse om detta får du också via en splash-screen vid varje inloggning.

Att du får en lokal hemkatalog på datorn betyder också att dina inställningar inte sparas mellan dina sessioner utan måste återskapas vid varje inloggning.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2024-01-30