Till innehåll på sidan

Rensa webbdata i din webbläsare

Om du inte kan logga in på en webbplats eller om webbplatsen inte fungerar som du förväntat dig, då kan du testa med att rensa webbdata i din webbläsare. Här hänvisar vi till lathundar som visar hur du rensar webbläsarens cache, cookies och webbhistoriken. Lathundarna går igenom Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Safari på iOS enheter (iPhone, iPad) och Android telefon.

Hitta namnet på din webbläsare

Om du är osäker på vilken version av webbläsare du använder, gör så här:

  1. I din webbläsare, öppna menyn. Symbolen är oftast tre prickar, tre streck eller ett kugghjul.
  2. Öppna undermenyn “Hjälp”
  3. Du bör nu se ett val som heter "Om [webbläsarens namn]”

Om du inte ser instruktionerna för din specifika version eller webbläsare, sök på webbläsarens Hjälp-meny för "Clear Cache/rensa historik".

Obs! Starta om webbläsaren efter du rensat den enligt en av lathundarna.

Hur man rensar webbdata i en specifik webbläsare

Rensa webbdata i Microsoft Edge

Visa och ta bort webbhistorik i Microsoft Edge (support.microsoft.com)

Rensa webbdata i Mozilla Firefox

Rensa kakor och webbplatsdata i Firefox (support.mozilla.org)

Rensa webbdata i Google Chrome

Rensa webbinformation (support.google.com)

Rensa webbdata i Internet Explorer

Visa och ta bort webbhistorik i Internet Explorer (support.microsoft.com)

Rensa webbdata i Safari på datorn

Rensa surfhistoriken i Safari på datorn (support.apple.com)

Ta bort sparade cookies och data (support.apple.com)

Rensa webbdata i Safari på iOS enheter

Rensa historik och cookies från Safari på din iPhone, iPad eller iPod touch (support.apple.com)

Rensa webbdata i webbläsaren på en Android enhet

Rensa webbinformation i Chrome webbläsaren (support.google.com)

Om du använder en annan webbläsare på din android enhet, besök webbläsarens supportwebbplats för anvisningar.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-09