4A1601 Värmetransporter 6,0 hp

Heat Transfer

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT09.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Energiteknik

Examinator

Björn Palm <bjorn.palm@energy.kth.se>