4C1117 Tillämpad hållfasthetslära 6,0 hp

Design Applications of Solid Mechanics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator