4E1103 Lättkonstruktioner och FEM, kurs II 9,7 hp

Lightweight Structures and FEM, II

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT09.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Stefan Hallström <stefanha@kth.se>