4E1202 Flygteknik 9,0 hp

Elements of Aeronautics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT09.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Arne Karlsson <akn@kth.se>