4F1016 Examensarbete inom maskinkonstruktion 30,0 hp

Master's Project in Machine Design

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Ulf Sellgren, ulfs@md.kth.se, 08 790 7387

Examinator

Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>