4F1017 Examensarbete inom integrerad produktutveckling 30,0 hp

Master's Project in Integrated Product Development

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Lars Hagman, larsah@md.kth.se, 08 790 7448

Examinator

Lars Hagman <lhagman@kth.se>

Margareta Norell Bergendahl <maggan@kth.se>