4G1187 Master's Project in Production Engineering Management 30,0 hp

Master's Project in Production Engineering Management

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator