4H1202 Mekanisk metallografi I 9,0 hp

Mechanical Metallurgy I

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT09.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Examinator

Stefan Jonsson <jonsson@kth.se>