4H1204 Materialvetenskapens experimentella metoder 7,5 hp

Experimental Methods in Materials Science

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT09.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Examinator

Liubov Belova <lyuba@kth.se>